Písmenové známky
Jednodušší a výhodnější

Chcete poslat poštou dopis nebo pohled? K tomu potřebujete známku.
Nevíte, kolik stojí? Nevadí.
S novými písmenovými známkami si nemusíte pamatovat různé ceny.

Písmenové známky doplňují klasické známky s nominální hodnotou.

Písmeno A

Známka s písmenem A odpovídá ceně služby v České republice pro vnitrostátní Obyčejné psaní – standard do 50 g.
Hodnota známky je 19,– Kč.

Písmeno E

Známka s písmenem E odpovídá ceně služby pro prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – evropské země.
Hodnota známky je 35,– Kč.

Písmeno Z

Známka s písmenem Z odpovídá ceně služby pro prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – mimoevropské země.
Hodnota známky je 41,– Kč.

 

 

Tyto známky mají časově neomezenou platnost, není se tedy třeba obávat ani změny poštovného či přechodu na evropskou měnu.
Známky budou v tématických sešitcích k dostání na všech pobočkách České pošty.

Písmenové známky lze použít na jakoukoli vnitrostátní zásilku i zásilku do zahraničí místo běžné známky shodné hodnoty.

Písmenové známky můžete použít pro odeslání obyčejných poštovních zásilek. Co to je obyčejná poštovní zásilka?

Obyčejná zásilka se podává bez podacího lístku a při dodání její převzetí adresát nestvrzuje. Lze ji vhodit do poštovní schránky nebo podat na kterékoli poště.

Obyčejnou zásilkou může být:

 • Zalepená obálka s vloženým obsahem.
 • Korespondenční lístek nebo pohlednice (či nesložený kartonový lístek).

Použití poštovních známek – pohlednice

V případě, že posíláte pohlednici v rámci České republiky, bude Vám stačit známka s písmenem A či jiná poštovní známka v hodnotě 19 Kč. Pro zásilky do zahraničí je to podobné, můžete využít buď známku s písmenem E pro Evropu v hodnotě 35 Kč či známku s písmenem Z pro zbytek světa v hodnotě 41 Kč a zároveň všechny ostatní poštovní známky v daných hodnotách.

Použití poštovních známek – zalepená obálka s vloženým obsahem

U poštovních zásilek v zalepených obálkách je to trochu složitější, jejich hmotnost a tvar totiž mohou být různé, a proto je třeba každou zásilku ocenit jednotlivě. Nejčastějšími druhy zásilek jsou:

 • Obyčejné psaní – standard do 50 g zaslané v rámci ČR: lze použít známku s písmenem A v hodnotě 19 Kč či jinou poštovní známku v této či vyšší hodnotě.
 • Prioritní obyčejná zásilka do zahraničí do 50 g – evropské země: lze použít známku s písmenem E v hodnotě 35 Kč či jinou poštovní známku v této či vyšší hodnotě.
 • Prioritní obyčejná zásilka do zahraničí do 50 g – mimoevropské země: lze použít známku s písmenem Z v hodnotě 41 Kč či jinou poštovní známku v této či vyšší hodnotě.

Pozn.: Písmenové známky lze použít na jakoukoli vnitrostátní či zahraniční zásilku, pokud je jejich hodnota stejná nebo vyšší než cena za zásilku. Při použití známek s vyšší hodnotou, než je cena zásilky, se přeplatek nevrací.

Kolik listů můžete vložit do 50 g zásilky?

Níže uvádíme přehled nejpoužívanějších obálek (gramáž 90 g/m2) a počet běžně potištěných listů A4 (gramáž 80 g/m2), který do nich můžete vložit, abyste nepřekročili limit 50 gramů.

Typ obálky Rozměr Počet listů A4
C5 (162 × 229 mm) 8
C6 (114 × 162 mm) 9
C5/6 (114 × 229 mm) 8
DL (110 × 220 mm) 8

 

Způsoby úhrady ceny za poštovní zásilku

Pokud Vaše zásilka nesplní podmínky výše uvedených obyčejných zásilek, vyřešit to můžete hned několika způsoby:

 1. nalepením více kusů písmenových známek či známek s číselnou hodnotou (oba typy známek jsou vzájemně kombinovatelné)
 2. nalepením jednoho kusu písmenové známky či známky s číselnou hodnotou a doplacením zbývající částky v hotovosti na poště (známka je pak obvykle doplněna otiskem výplatního stroje nebo pošta dolepí známku)
 3. zaplacení celé částky v hotovosti nebo bezhotovostně – zásilka je označena pouze otiskem výplatního stroje nebo pošta nalepí známku. Tato pravidla se obecně vztahují na jakékoliv zásilky, jak listovní, tak balíkové. Známky tedy můžete použít nejen na dopis či pohlednici, ale i na balík.

Správné umístění poštovních známek

Každá zásilka musí mít řádně vyznačené adresní údaje, a to tak, aby zde zůstalo místo na nalepení známky, otisky podacích a jiných razítek či poštovní nálepky. U zásilek v zalepené obálce se adresa píše do pravé dolní části obálky a poštovní známky zase patří do pravého horního rohu, viz sektor č. 1 a 2 na následujícím obrázku.

Adresní strana obálky

Adresní strana obálky

Legenda:

 1. Oblast pro záznam o způsobu úhrady ceny za zásilku (známka, v hotovosti, bezhotovostní úhrada, výplatní stroj) a pro otisk poštovního razítka znehodnocujícího známku.
 2. Oblast pro poštovní adresu adresáta. U obálek bez okénka musí být poštovní adresa adresáta v pravé části (vyznačeno čárkovanou čárou).
 3. Oblast vyhrazená pro kódový přepis PSČ.
 4. Oblast pro údaj výrobce, odesílatele, event. symbol označující vhodnost obálky z hlediska pošty.
 5. Oblast pro adresu odesílatele, firemní znak apod., případně poznámky a nálepky pošty týkající se zvolené poštovní služby, obsahu poštovní zásilky nebo způsobu, jakým se má s poštovní zásilkou zacházet.

Adresní strana dopisnice, pohlednice

Adresní strana dopisnice, pohlednice

Hodnota písmenových známek

Písmenové známky s písmeny A, E a Z mají hodnotu danou dle platného ceníku České pošty, s.p.

Doporučené použití

Známku s písmenem „A“ je možné použít pro vnitrostátní Obyčejné psaní – standard do 50 g (místo známky s nominální hodnotou 19 Kč).
Známku s písmenem „E“ je možné použít pro prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – evropské země (místo známky s nominální hodnotou 35 Kč).
Známku s písmenem „Z“ je možné použít pro prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – mimoevropské země (místo známky s nominální hodnotou 41 Kč).

Pozn.: Výše uvedené informace vycházejí z Ceníku základních poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p., v platném znění.

Výhodnost

Několik samolepících známek v jednom obalu znamená několik dopisů a ušetření cesty na poštu.
Po spotřebování všech známek vám zůstane obal s tématem známek a může obohatit vaše sbírky.